Lipiński Andrzej

Andrzej Lipiński ze Świdnika, w latach 1980- tych pracował na stanowisku kon­trolera jakości w PZL Świdnik. Zainteresował się wówczas motolotniarstwem.

Prawdopodobnie w II połowie lat 1980- tych zbudował motolotnię własnej konstrukcji.

Konstrukcje:
Lipiński motolotnia, koniec lat 1980- tych, motolotnia.

Źródło:

[1] Chwalczyk T. „Motolotnie ze Świdnika”. Skrzydlata Polska nr 16/1990.
blog comments powered by Disqus