KAI-14, 1962

Szybowiec wyczynowy klasy standard. ZSRR.
Szybowiec wyczynowy klasy standard KAI-14. (Źródło: via Konrad Zienkiewicz).
Szybowiec klasy standard KAI-14 został opracowany w Kazań­skim Instytucie Lotniczym na początku lat 1960- tych. Konstruktorem szybowca był Michaił Simonow- późniejszy konstruktor generalny OKB Suchoja, twórca samolotów myśliwskich Su-27, Su-30, Su-34 i Su-47, a także samolotów akrobacyjnych Su-26, Su-29 i Su-49.

Szybowiec otrzymał konstrukcję całkowi­cie metalową, konieczną z uwagi na brak hangarów na lotniskach sportowych w ZSRR. Szybowiec charakteryzował się smukłym kadłubem i starannym wykończe­niem powierzchni zewnętrz­nych. Zastosowano uste­rzenie motylkowe. Szybowiec posiadał wysokie osiągi- doskonałość rzędu 40 oraz znaczną wy­trzymałość na przeciążenia, dopuszczalna prędkość max wynosiła 250 km/h. Duże obciążenie po­wierzchni nośnej (ponad 30 kG/m2) powodowało, że prędkość lądowania była dość duża i wynosiła ok. 80 km/h.

Prototyp szybowca został oblatany prawdopodobnie w 1962 r. Zbudowano tylko 3 egz.

W Polsce.

W 1966 r., podczas Międzynarodowych Zawodów Szybowcowych rozgrywanych w Orle k. Moskwy, polscy szybownicy: Pelagia Majewska i Franciszek Kępka wykonali loty zapoznawcze na szybowcu KAI-14.

Ich opinia o szybowcu była negatywna. Pelagia Majewska tak oceniła ten szybowiec: szy­bowiec ten wygląda ładnie, ale tylko z zewnątrz. Ma piękną, wręcz fascynującą sylwetkę. Ilekroć spotka go się w powietrzu, trudno powstrzymać się od uśmie­chu na Jego widok. Tym więcej dlatego szkoda, że moim zdaniem- kazań­ski szybowiec nie nadaje się w tej chwili na zawody. Krąży na bardzo dużej prędkości, stery są twarde l mało skuteczne. Również Franciszek Kępka po locie był bardzo krytyczny: jest to maszyna niedopracowa­na, można nawet powie­dzieć eksperymentalna. Brak jest steru kierunku. Mała zwrotność. Za duża prędkość krążenia. Bardzo dobry na przeskoku. Trud­ny przy lądowaniu. Hamu­lce mało skuteczne. Wi­doczność z kabiny przy po­zycji leżącej- słabsza niż w SZD-24 "Foka".

Podczas Szybowcowych Mistrzostwa Świata w  South Carney (Wielka Brytania, 29.05- 13.06.1965 r.) na szybowcu KAI-14 lot zapoznawczy wykonał Jerzy Popiel.

Galeria

  • Szybowiec KAI-14 podczas Międzynarodowych Zawodów Szybowcowych w Orle k. Moskwy (1966 r.). Na tym szybowcu loty zapoznawcze wykonywali polscy szybownicy. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 42/1966).
  • Szybowiec KAI-14 podczas Międzynarodowych Zawodów Szybowcowych w Orle k. Moskwy (1966 r.). Widok z tyłu. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 42/1966).

Źródło:

[1] Pomianowski J. „Latamy na A-15 i KAI-14”. Skrzydlata Polska nr 42/1966.
[2] „Zmarł Michaił Simonow”. Wiadomości - Altair Agencja Lotnicza.
[3] „Zwycięski powrót z Anglii”. Skrzydlata Polska nr 28/1965.
blog comments powered by Disqus