FLG-5000

Rakieta oświetlająca, agitacyjna, imitator celów powietrznych. NRD.
Rakieta oświetlająca FLG-5000/L4. (Źródło: ”Úvodní stránka forum.valka.cz”).
Stacjonarne wyrzutnie rakiet oświetlających i imitatorów celów powietrznych FLG-5000 (Fallschirmleuchtgeschoss) kalibru 116 mm i o donośności 600- 5000 m produkowane były były Niemieckiej Republice Demokratycznej. Ich producentem był zakład  VEB Pyrotechnische Fabrik Silberhütte, mający oznaczenie kodowe 203.

Wersje rakiet:
FLG-5000/L4- odpalana bezpośrednio z aluminiowego pojemnika transportowego,
- FLG-5000/M- odpalana z wyrzutni  AG-64, w wyjątkowej sytuacji możliwe jest odpalenie z pojemnika transportowego,
- FLG-5000 Agit- rakieta agitacyjna,
- FLG-5000/M-68- odpalana bezpośrednio z aluminiowego pojemnika transportowego,
- FLG-5000/M-68 Agit- rakieta agitacyjna, służąca do wynoszenia i rozrzucania ulotek nad pozycjami wroga. W korpusie rakiety mieści się 5 000 ulotek formatu A7. Rozrzut ulotek następuje w odległości  1000- 4500 m od miejsca startu na wysokości ok. 350 m,
- FLG-5000/A4 (Agit)- rakieta agitacyjna,
- FLG-5000/F4G grün,
- FLG-5000/F4R rot,
- LZI 5000- imitator celu powietrznego ,
- LZI 5000 / (S) - imitator celu powietrznego.

W Polsce.

Rakiety oświetlające / imitatory celów powietrznych  FLG-5000/L4 i FLG-5000/M-68 zostały wprowadzone na uzbrojenie Ludowego Wojska Polskiego w 1976 r.

Konstrukcja, pocisk oświetlający FLG-5000.
Pocisk oświetlający ze spadochronem składa się z głowicy, kadłuba pocisku, komory spalania oraz części dennej.
Głowica pocisku posiada w przedniej części otwór gwintowany do wkręcania odpowiednio zmodernizowanego zapalnika T - 7, a w dolnej części - gwint ze­wnętrzny do połączenia z kadłubem pocisku. Zapalnik T- 7 podwójnego działania jest zapalnikiem czasowym.
Kadłub pocisku służy do po­mieszczenia ładunku rozdzielającego, masy oświetlającej, spadochronu pomocniczego z tuleją dystansowa oraz spadochronu. W górnej czę­ści kadłub posiada gwint do połączenia z głowicą, a w dolnej do połączenia z dnem. W komorze spalania znajduje się ładunek napędowy, ła­dunek zapalający, dysza, ruszt. Ładunek napędowy to laski prochu o ogólnym ciężarze 2 kg. Ładunek zapalający proch czarny z za­płonnikiem elektrycznym. Dno zamyka komorę spalania i jest wkręcane w tylną część kadłuba, przez co kadłub i komora spalania są odpo­wiednio połączone. Wytrzymałość połączenia jest tak obliczona, że palący się ładunek rozdzielający, w czasie lotu pocisku, wytwarza takie ci­śnienie, iż rozrywa połączenie obu komór.
W wersjach FLG-5000/M i FLG-5000/M68- 12 stateczników, FLG-5000/L4- 4 rozkładane stateczniki.

Strzał następuje po wysłaniu impulsu elektrycznego z zapalarki do zapłonnika pocisku, który jest otoczony podsypką z prochu czarnego. Rozżarzony przewód zapala podsypkę, a ta ładunek zapalający i dalej ładunek napędowy w komorze spalania. Podczas spalania ładunku napędowego powstające gazy przerywając folię uchodzą przez ruszt i dyszę na zewnątrz. Folia metalowa zapewnia uzyskanie odpowiednie­ go ciśnienia, niezbędnego dla równomiernego palenia się ładunku. Po osiągnięciu odpowiedniej siły ciągu następuje ruch pocisku do przodu.
Wskutek przyspieszenia zaczyna działać urządzenie czasowe zapalnika. Po uzyskaniu założonej donośności, następuje zapalenie ładunku rozdzielającego masy oświetlającej, powodując rozerwanie w miejscu połączenia kadłuba z komorą spalania - wyrzucając całą zawartość po­cisku do tyłu. Jednocześnie z tulei wysuwa się spadochron pomocniczy, który wyrywa z pojemnika spadochron zasadniczy - na nim zawisa masa oświetlająca.

Dane techniczne FLG-5000/L4 (wg [3]):
Kaliber- 116 mm, długość- 1,254 m, rozpiętość stateczników- 0,381 m.
Masa całkowita- 19,5 kg, masa ładunku napędowego- 2,1 kg.
Pułap max- 1700 m, zasięg max- 5000 m, czas lotu- 36 sekund, czas pracy silnika rakietowego- 0,6 s,  czas palenia się flary- 60 sekund, prędkość opadania flary- 5 m/s.

Dane techniczne FLG-5000/M (wg [3]):
Kaliber- 116 mm, długość- 1,033 m, rozpiętość stateczników- 0,216 m.
Masa rakiety z opakowaniem- 20 kg, masa rakiety- 13,25 kg, masa opakowania- 7 kg, masa ładunku napędowego- 2 kg.
Prędkość lotu- 330 m/s, pułap max- 1700 m, zasięg max- 5000 m, czas lotu- 36 sekund, czas palenia się flary- 60 sekund, czas pracy silnika rakietowego- 0,6 s, prędkość opadania flary- 5 m/s.

Dane techniczne FLG-5000/M68 (wg [3]):
Kaliber- 116 mm, długość- 1,033 m, rozpiętość stateczników- 0,216 m.
Masa rakiety z opakowaniem- 20,3 kg, masa rakiety- 13,3 kg, masa opakowania- 7,5 kg, masa ładunku napędowego- 2 kg.
Prędkość lotu- 330 m/s, pułap max- 1700 m, zasięg max- 5000 m, czas lotu- 36 sekund, czas palenia się flary- 60 sekund, czas pracy silnika rakietowego- 0,6 s, prędkość opadania flary- 5 m/s.

Dane techniczne FLG-5000/M68 Agit (wg [3]):
Kaliber- 116 mm, długość- 1,033 m, rozpiętość stateczników- 0,216 m.
Masa rakiety z opakowaniem- 21 kg, masa rakiety- 13,5 kg, masa opakowania- 7,5 kg, masa ładunku napędowego- 2 kg.
Prędkość lotu- 330 m/s, zasięg max- 5000 m, czas lotu- 36 sekund, czas pracy silnika rakietowego- 0,6 s, czas palenia się flary- 60 sekund.

Galeria

  • Rakieta oświetlająca FLG-5000/L4 w pojemniku transportowym / wyrzutni. (Źródło: Úvodní stránka forum.valka.cz).
  • Pojemnik transportowy / wyrzutnia rakiet oświetlających FLG-5000/L4. (Źródło: archiwum).
  • Pojemnik transportowy / wyrzutnia rakiet oświetlających FLG-5000/L4. (Źródło: archiwum).
  • Rakieta oświetlająca FLG-5000/M-68 i agitacyjna FLG-5000/M-68 Agit oraz pojemnik transportowy / wyrzutnia. (Źródło: Del-27-12 Osvetlovacia raketa Flg 5000/M68).
  • Rakieta oświetlająca FLG-5000/M-68 oraz pojemnik transportowy / wyrzutnia. (Źródło: Del-27-12 Osvetlovacia raketa Flg 5000/M68).
  • Rakieta oświetlająca FLG-5000/M-68 na stanowisku startowym. (Źródło: Del-27-12 Osvetlovacia raketa Flg 5000/M68).
  • Wyrzutnia AG-64 rakiet oświetlających FLG-5000/M. (Źródło: Del-27-12 Osvetlovacia raketa Flg 5000/M68).

Źródło:

[1] „HK121 w Polsce”.  Wiadomości - Altair Agencja Lotnicza.
[2] „Oświetlający pocisk rakietowy FLG-5000”. Zabytki Techniki - Ocalić od zapomnienia.
[3] „Del-27-12 Osvetlovacia raketa Flg 5000/M68”. Predpis ČSĽA. Praha 1975.
blog comments powered by Disqus