OCP- JET 2 "Waleń 2", 2014

Imitator celu powietrznego. Polska.
Imitator celu powietrznego OCP- JET 2 ”Waleń 2” w locie. (Źródło: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych).
W latach 2009- 2012 w Zakładzie Samolotów i Śmigłowców Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, przy współpracy firmy MSP Marcin Szender, prowadzone były prace nad odrzutowym imitatorem celu powietrznego OCP- JET 1 "Waleń 1".

Zebrane doświadczenia zostały wykorzystane przy pracach nad jego bezpośrednim następcą- imitatorem OCP- JET 2 „Waleń 2”, przeznaczonym przede wszystkim do treningu operatorów zestawów przeciwlotniczych S–125 "Newa" i 2K12 "Kub". Główne założenia konstrukcyjne przewidywały znaczne zwiększenie osiągów (o 50% w stosunku do JET 1): prędkość max miała wynosić 540 km/h, max pułapu lotu- 5000 m, a czas operowania w powietrzu nie mniejszy niż 1 h. Wymagania te spowodowały konieczność opracowania zmodyfikowanej, dwusilnikowej wersji OCP- JET 1 z inną instalacją paliwową, zbiornikiem itp.

Zastosowanie dwóch silników dodatkowo zwiększyło bezpieczeństwo oraz niezawodność podczas wykonywania lotów. Masa startowa nowej maszyny wzrosła do ok. 60 kg (przy ok. 40 kg JET1),  z czego połowę stanowi zabierane paliwo. Większa masa startowa oraz zastosowanie dwóch silników odrzutowych zmusiło do zaprojektowania dużej części wyposażenia eksploatacyjnego, w tym nowej wyrzutni startowej. Znacznym modyfikacjom uległy również układy sterowania i zasilania, w których poza niezależną obsługą dwóch silników odrzutowych (wraz z procedurami uruchamiania i monitorowania stanu) zmodyfikowano większość algorytmów stabilizacji i nawigacji w celu zwiększenia precyzji realizacji zadanych parametrów lotu oraz umożliwienia automatycznego startu i lądowania.

Prace projektowe rozpoczęły się prawdopodobnie w 2012 r. Testy przedprototypów odbyły się w czerwcu 2014 r. na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Wicku Morskim.  Podczas lotów próbnych bezpilotowiec osiągnął prędkość 500km/h i pułap 5000 m (największa prędkość 505 km/h została osiągnięta na wysokości 1800 m), w pełni potwierdzając poprawność przyjętych założeń i rozwiązań technicznych.

Dalszym rozwojem konstrukcji jest imitator celu powietrznego OCP- JET 2A "TwinJet".

Konstrukcja.
Bezzałogowy statek powietrzny- imitator celu powietrznego w układzie średniopłata.
Skrzydła skośne.
Usterzenie w układzie T z dodatkowymi powierzchniami sterowymi na końcach usterzenia poziomego.
Start-  pneumatyczna wyrzutnia startowa. Lądowanie- samolotowe na brzuchu lub na spadochronie.
Realizacja lotu-  automatyczna(sterowanie przez autopilota), programowana wg punktów trasy i wysokości lotu. Istnieje możliwość zmiany trasy czy innych parametrów lotu w trakcie wykonywania lotu w czasie rzeczywistym.

Wyposażenie- reflektor radarowy zwiększający skuteczną powierzchnię odbicia.

Napęd- 2 silniki turboodrzutowe.

Dane techniczne OCP- JET 2 „Waleń 2” (wg [1]):
Rozpiętość- 2,42 m, długość- 2,892 m.
Masa startowa max- 80 kg.
Prędkość max- 504 km/h, długotrwałość lotu- 45 min.

Galeria

  • OCP- JET 2 ”Waleń 2”, rysunek w dwóch rzutach. (Źródło: MSP Marcin Szender).

Źródło:

[1] MSP Marcin Szender.
[2] „Odrzutowe cele powietrzne”. Prezentacja Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.
[3] „Testy bezzałogowego odrzutowca z ITWL”. DEFENCE 24.
[4] „MSPO 2015: Odrzutowy cel latający Jet-2 od ITWL”. DEFENCE 24.
blog comments powered by Disqus