ICP "Fun Jet" / "Wróbel", lata 2010- ne (?)

Imitator celu powietrznego. Polska.
Do doskonalenia umiejętności operatorów PPZR  ”Strzała-2M” i „Grom” są wykorzystywane także modele zbudowane  z tworzywa sztucznego (podobnego do styropianu):  „Fun Jet” („Wróbel”) i "Twin Star".

Służą one uatrakcyjnieniu procesu szkolenia. Możliwość lotu na małej wysokości z dużą prędkością liniową i kątową oraz ciągłą zmianą wysokości i kierunku lotu pozwala wytrenować operatorów PPZR „Grom” w strzelaniu do celów manewrujących i niemanewrujących, lecących na małej i dużej wysokości oraz stosujących zmianę prędkości lotu.  Wadą modelu jest mała odporność na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz niewielki udźwig.

Ze względu na niewielkie rozmiary i bardzo małą wagę model „Fun Jet”  jest napędzany silnikiem elektrycznym.

Źródło:

[1] Smoczyk A., Szewczyk R. „Pomocne narzędzie”.  Przegląd Wojsk Lądowych nr 4/2013.
blog comments powered by Disqus