ITWL- doświadczalny bezzałogowy śmigłowiec w układzie klasycznym, ok. 2010

Bezzałogowy śmigłowiec doświadczalny. Polska.
Doświadczalny bezzałogowy śmigłowiec w układzie klasycznym podczas prób w locie. (Źródło: Journal of KONBiN. Tom 25 Zeszyt: 1/2013).

Od 2009 r. konsorcjum w składzie: Instytut Lotnictwa, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych i Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 w Łodzi prowadziły prace nad bezzałogowym śmigłowcu wielozadaniowym ILX-27.

W równoległym projekcie prowadzonym w ITWL opracowano dwie doświadczalne, bezzałogowe platformy pionowego startu i lądowania: dwuwirnikowy śmigłowiec w układzie podłużnym i śmi­głowiec w układzie klasycznym o masie startowej ok. 300 kg i udźwigu 50 kg. Był to przebudowany jednomiejscowy śmigłowiec ultralekki (brak informacji jakiego typu był to śmigłowiec).

W czasie oblotu i w locie obydwa były kontrolowane przez system zdalnego sterowania ze wsparciem transmisją te­lemetryczną i prezentacją wyróżnionych parametrów na monitorach stacji naziemnej. Rezultaty ba­dań tych platform, a szczególnie opracowanych dla nich systemów sterowania zostały oczywiście wy­korzystane w projekcie ILX-27. Zwłaszcza doświadczenia z cięższym z obiektów okazały się cenne. Pomimo stosunkowo dużej masy- 300 kg, opanowanie kontroli obiektu o zupełnie innych niż modele cechach dynamicznych (wirnik huśtawkowy) wymagało zaledwie kilku zawisów i lotów w różnych warunkach aerodynamicznych.

Źródło:

[1] Szopa M. „Bezzałogowy śmigłowiec ILX-27”. Nowa Technika Wojskowa nr 10/2013.
[2] Hajduk J., Sabak R. „Zagadnienia prób w locie bezzałogowego śmigłowca ILX-27”. Journal of KONBiN. Tom 25 Zeszyt: 1/2013.
blog comments powered by Disqus