Optimum / WB Electronics "Pszczoła", 2014

Rozpoznawczo- uderzeniowy bezzałogowy system powietrzny. Polska.
Uderzeniowy bezzałogowy system powietrzny Optimum ”Pszczoła”. (Źródło: ”OPTIMUM Tymiński i s-ka, sp.j.”).
W lipcu 2014 r. firmy WB Electronics S.A. i Optimum- Tymiński i s-ka sp.j. nawiązały współpracę w celu opracowania rozpoznawczo- uderzeniowego bezzałogowego systemu powietrznego o nazwie „Pszczoła”. W pracach rozwojowych uczestniczyły również Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

System należy do bezzałogowców klasy mikro, typu VTOL (pionowzloty). Pojedynczy zestaw zawiera 6 bezzałogowców, w tym 2 obserwacyjno- rozpoznawcze oraz 4 uderzeniowe. System powstał na potrzeby wojska i ma być użytkowany na poziomie plutonu. Szczególnie dedykowany jest piechocie zmechanizowanej i zmotoryzowanej. Posiada również potencjał wykorzystania przez inne, specjalistyczne formacje wymagające precyzyjnego rozpoznania sytuacji w czasie rzeczywistym i możliwości zwalczania przeciwnika w warunkach wysokiego zagrożenia. Niewykluczone jest również wykorzystanie komponentu rozpoznawczego systemu „Pszczoła” (z wyłączeniem BSP uderzeniowych) przez różnego typu służby ratownicze i mundurowe.

Transport jednego zestawu systemu „Pszczoła” mają zapewniać co najmniej 2 transportery (np. KTO Rosomak czy HMMWV), które przewoziłyby po 3 kontenery startowe z bezzałogowcami. System jest tak skonstruowany, że można go w całości obsługiwać z wnętrza transportera. Kontenery transportowe są wielofunkcyjne. Po automatycznym otwarciu, służą jako platforma do startu i lądowania dla BSP. Po jego powrocie są automatycznie zamykane. Kontenery można również przenosić ręcznie, np. gdy zajdzie potrzeba startu z innego miejsca, np. niedostępnego dla transportera.

System „Pszczoła” opiera się na dwóch typach miniaturowych bezzałogowych maszyn latających. BSL obserwacyjno- zwiadowczy bazuje na platformie „Virtus” produkowanej przez WB Electronics i posiada budowę modułową, co ma w założeniu umożliwiać wykorzystanie przez niewielki bezzałogowiec optymalnych dla realizowanego zadania środków obserwacyjnych. Start i powrót bezzałogowców rozpoznawczych do kontenera ma odbywać się automatycznie (z użyciem autopilota), gdyż są to potencjalnie najbardziej ryzykowne fazy lotu. Operator zyska kontrolę nad maszyną po osiągnięciu przez nią zadanego wcześniej pułapu, jednak w sytuacjach wyjątkowych dostępny będzie tryb ręcznego kierowania startem i lądowaniem. Podczas realizacji zadania możliwe jest zarówno ręczne sterowanie lotem bezzałogowców, jak też lot po podanej przez operatora trasie z użyciem autopilota.

BSP uderzeniowe również mogą bazować na mini-bsl „Virtus”. Ich nośnikami mogą być również specjalistyczne BSP opracowane przez firmę Optimum. Maszyny uderzeniowe są sterowane w sposób podobny jak mini-BSP rozpoznawcze, czyli startują automatycznie i operator zyskuje kontrolę nad nimi na wysokości kilkudziesięciu metrów. Uzbrajają się automatycznie już w powietrzu, po pewnym czasie od startu. Dlatego bezzałogowce uderzeniowe nie posiadają możliwości lądowania i w razie niewykonania ataku na wybrany obiekt ulegają autodestrukcji. Do zniszczenia wykrytego i zidentyfikowanego celu wykorzystywana jest kierunkowa głowica odłamkowa, przeznaczona do zwalczania celów nieopancerzonych.

Dzięki modułowej budowie obu bezzałogowców i jednolitym mocowaniom głowic zastosowanych w nich, można zamiennie stosować np. głowicę uderzeniową w BSP obserwacyjnym lub głowicę obserwacyjną w BSP uderzeniowym. Różnica konstrukcyjna głównie wynika ze względów ekonomicznych. BSP uderzeniowy (ponieważ jest jednorazowy)  może mieć słabsze parametry, tańsze i mniejsze części. W związku z tym BSP uderzeniowy to zminiaturyzowana, ekonomiczna wersja bezzałogowca obserwacyjnego.

W 2014 r. zestaw „Pszczoła” prezentowany był podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach (1- 4.09.2014 r.).

Konstrukcja BSP uderzeniowy.
Bezzałogowy, uderzeniowy statek powietrzny w układzie quadrocoptera.

Głowica- rozpoznawcza lub uderzeniowa.

Napęd- cztery wirniki z napędem elektrycznym.

Dane techniczne BSP uderzeniowy (wg [3]):
Średnica (bez wirników)- 0,51 m.
Całkowita masa platformy nośnej- 1,3 kg.
Prędkość- 58 km/h, zasięg operacyjny- 2 km, czas lotu- 30 min.

Konstrukcja BSP rozpoznawczy („Virtus”).

Głowica- rozpoznawcza lub uderzeniowa. Dokładność określenia współrzędnych celu- 25 m.

Napęd- cztery wirniki z napędem elektrycznym.

Dane techniczne BSP rozpoznawczy („Virtus”) (wg [3]):
Całkowita masa platformy nośnej- 5 kg.
Prędkość- 40 km/h, pułap maksymalny- 3000 m, zasięg operacyjny- 2 km, czas lotu- 40 min.

Galeria

  • Uderzeniowy bezzałogowy system powietrzny Optimum ”Pszczoła” w locie. (Źródło: ”OPTIMUM Tymiński i s-ka, sp.j.”).
  • Bezzałogowy wiropłat WB Electronics ”Virtus”, jako BSP obserwacyjno- rozpoznawczy systemu ”Pszczoła”. (Źródło: ”WB Electronics”).
  • BSP ”Pszczoła” w kontenerach na transporterze. (Źródło: ”OPTIMUM Tymiński i s-ka, sp.j.”).

Źródło:

[1] OPTIMUM Tymiński i s-ka, sp.j.
[2] „Pszczoła – bezzałogowy system „wykryj i zniszcz”. DEFENCE 24.
[3] „Modułowe bezzałogowce przyszłością polskiej armii?”. InfoDron - aktualności ze świata dronów, ciekawostki, opisy ....
blog comments powered by Disqus