Sabak Ryszard

Dr inż. Ryszard Sabak. (Źródło: ”Zagadnienia prób w locie bezzałogowego śmigłowca ILX-27”).

Dr inż.  Ryszard Sabak ukończył studia w 1984 r. na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej. Stopień doktora nauk technicznych, specjalność diagnostyka techniczna uzyskał w 2002 r.

Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. Specjalizuje się w konstrukcji oraz badaniach bezzałogowych statków powietrznych, m.in. obserwacyjnego bezzałogowego statku powietrznego w układzie wielowirnikowym „Koliber”.

Konstrukcje:
ITWL "Koliber", ok. 2010, obserwacyjny bezzałogowy statek powietrzny w układzie wielowirnikowym.

Źródło:

[1] Hajduk J., Sabak R. „Zagadnienia prób w locie bezzałogowego śmigłowca ILX-27”.
[2] Olszewska K. „Koliber- nietypowy śmigłowiec obserwacyjny”. Nauka w Polsce - PAP.
blog comments powered by Disqus