IT-AIR1, 2014

Taktyczny bezzałogowy aparat latający. Polska / Hiszpania.
Taktyczny bezzałogowy aparat latający IT-AIR1 podczas startu do pierwszego lotu, Dęblin 30.10.2014 r. (Źródło: ”Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ”).
Na początku 2014 r. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych nawiązał współpracę z koncernem Airbus Defence and Space, w sprawie rozwoju BTSP (Bezzałogowego Taktycznego Systemu Powietrznego) EADS "Atlante", który w Polsce otrzymał oznaczenie IT-AIR1. Zadania przewi­dziane dla BTSP obejmują wsparcie działań militarnych prowadzonych na lądzie i w środowisku morskim oraz misje cywilne, w tym patrolowanie obszarów, poszu­kiwanie i ratownictwo, monitoring przeciwpożarowy lasów oraz nadzór nad imprezami masowymi. Samolot został skonstruowany zgodnie z przepisami dotyczącymi zdatności lotniczej dla załogowych statków powietrznych. Dzięki temu ma wykonywać operacje lotnicze w kontrolowanej cywilnej przestrzeni powietrznej.

Podczas współ­pracy ITWL i Airbus Defence and Space przygotowano rozwiązania minimalizujące długość startu i lądowania, zoptymalizowano konstrukcję w ujęciu aerodynamicznym i strukturalnym, przy­gotowano ją do przenoszenia uzbrojenia, opracowano system transmisji danych łączący bezzałogowiec ze stacją naziem­ną.

Instytut Techniczny opracował nową głowicę optoelektroniczną wyposażoną w dzienną kamerę wysokiej rozdzielczości i kamerę działającą w podczerwieni oraz laserowy dalmierz. W 2014 r. prowadził prace nad stacją radiolokacyjną mikroSAR przeznaczoną dla aparatu, ale mogącą również wejść na wyposażenie innych statków powietrznych. Bezzałogowiec może wykonać automatyczny przelot po dowolnie zada­nej trasie, a także startować i lądować w pełni automatycznie i nie wymaga zbyt długiego pasa startowego. Start może się również odbyć z katapulty. Inżynierowie ITWL opracowali system lądowania oparty o paralotnię umieszczoną w kadłubie i rozwijaną podczas lądowania (w miejsce zwykłego spadochronu) oraz autopilot działający przy takim lądowaniu. Ich zadaniem była również budowa systemu szkolącego operatorów i obsługę techniczną samolotów.

Zbudowano dwa prototypy. Aparat po raz pierwszy publicznie zademonstrowany został we wrześniu 2014 r. podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Prototyp został oblatany 30.10.2014 r. w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Wykonał wówczas półgodzinny lot w pełni autonomicznie i oddalił się na 20 km (na wysokości 3 km) od stacji kierowania udowadniając, że jest to udana konstrukcja. W 2014 r. IT-AIR1, jako jedyny tego typu bezzałogowiec w Europie, był dopusz­czony do poruszania się w tzw. przestrzeni segregowanej.

Zestaw rozpoznawczy składa się z:
- 4 samolotów,
- naziemnej stacji kontroli lotu- umożliwia jednoczesne kontrolowanie dwóch bezzałogowców, działanie jako przekaźnik transmisyjny oraz odbieranie i wysyła­nie danych rozpoznawczych do stacji kierowania,
- wyrzutni startowej,
- zespołu transportowego,
- sekcji obsługi technicznej i przygotowania do misji.

Konstrukcja.
Bezzałogowy statek powietrzny w układzie grzbietopłata o konstrukcji kompozytowej.
Skrzydła posiadają niewielki wznios.
Usterzenie motylkowe (Rudlickiego).
Podwozie trójkołowe z kołem przednim, stałe. Samolot może wykonywać starty samodzielnie, z lotnisk utwardzonych lub gruntowych. Start może być również odbywać się ze specjalnej katapulty, a lądowanie na spadochronie (przewidywane jest zastosowanie paralotni).

Uzbrojenie- na dwóch belkach podskrzydłowych można podwieszać np. bomby naprowadzane satelitarnie lub wyko­rzystujące laserowe podświetlenie celu ze źródła zewnętrznego lub własnego lase­rowego radaru.

Wyposażenie rozpoznawcze- głowica elektrooptyczna, wyposażona w dzienną kamerę wysokiej rozdzielczości i kamerę działającą w podczerwieni oraz laserowy dalmierz (lub inny moduł rozpoznawczy), umieszczona pod kadłubem w jego centralnej części. Dodatkowo pod skrzydłami samolotu znajdują się dwie belki, na których można podwiesić inne sensory rozpoznawcze, np. radiolokator SAR.
Łącze transmisji danych zgodne ze standardami NATO (STANAG 5504), dzięki temu łatwa ma być integracja systemu z istniejącymi wojskowymi systemami dowodzenia.

Wyposażenie- system zakłócający pracę pocisków rakietowych samonaprowadzających się na podczerwień.

Silnik- spalinowy.

Dane techniczne IT-AIR1 (wg [1]):
Rozpiętość- 8,0 m, długość - 5,47 m, wysokość -1,99 m.
Masa startowa max- 570 kg, masa ładunku max- 100 kg.
Prędkość max- (wg [2]- 200) km/h, pułap- (wg [2]- 6000) m, długotrwałość lotu max- 14 (wg [2]- do 20) h, zasięg łącza transmisji danych- 250 km, zasięg łącza transmisji danych z retranslacją- 400 km.

Galeria

  • Pierwszy lot bezzałogowca IT-AIR1, Dęblin 30.10.2014 r.. (Źródło: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych).
  • Bezzałogowiec IT-AIR1 prezentowany podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach w 2014 r. (Źródło: Copyright Zbigniew Jóźwik ” Samoloty, śmigłowce, szybowce- fotografia lotnicza”).

Źródło:

[1] Szopa M. „Bezzałogowiec IT-AIR1 od ITWL i Airbus Defence and Space”. Lotnictwo nr 12/2014.
[2] Kwasek T. „XXII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach”. Lotnictwo nr 10/2014.
[3] „IT-AIR1 – największa polska bezzałogowa ptaszyna wyfrunęła już z gniazda. Dziewiczy oblot zaliczony!”. InfoDron - aktualności ze świata dronów ... - Dron.pl.
[4] Wąsiewicz M. „ITWL na XXII MSPO 2014”. Lotnicza Polska -.
blog comments powered by Disqus