Danilecki Stanisław

Dr hab. inż. Stanisław Danilecki urodził się w 1936 r. Profesor Wojskowej Akademii Technicznej. Jest absolwentem Wydziału Lotniczego Politechniki Warszawskiej z 1960 r. Posiada bardzo obszernie udokumentowany dorobek naukowy, projektowy i badawczy. Zawiera on nowe rozwiązania konstrukcyjne oraz modyfikacje istniejących. Większość z tych rozwiązań została wprowadzona do produkcji i zweryfikowana w oblatanych i eksploatowanych w Polsce i za granicą samolotach.

W połowie lat 1980- tych prowadził badania nad układem zamkniętym skrzydła. Opracował wówczas projekty koncepcyjne samolotu przeciwpożarowego i ultralekkiego samolotu sportowego w takim układzie.

Od 2007 r. pracownik naukowo- dydaktyczny Wojskowej Akademii Technicznej zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa. Jest współkonstruktorem (obok prof. dr hab. inż. Aleksandra Olejnika) samolotu- demonstratora technologii platformy systemu sieciocentrycznego „Osa”.

Za działalność naukowo -dydaktyczną otrzymał m.in.: Złoty Krzyż Zasługi, Nagrodę Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Nagrodę Dziekana Wydziału Mechaniczno Energetycznego Politechniki Wrocławskiej (podwójnie).

Konstrukcje:
Danilecki samolot przeciwpożarowy
, ok. 1988, projekt samolotu przeciwpożarowego,
Danilecki ultralekki samolot sportowy
, ok. 1988, projekt ultralekkiego samolotu sportowego,
WAT "Osa", ok. 2014, samolot patrolowy, demonstrator technologii platformy systemu sieciocentrycznego.

Źródło:

[1]"Najważniejsza jest koncepcja samolotu...". Portal · dlapilota.pl.
[2] Danielecki S. "Skrzydło zamknięte- zalety i wady". Technika Lotnicza i Astronautyczna  nr 10/1988.
blog comments powered by Disqus