WAT "Rybitwa", ok. 2012

Bezzałogowy rozpoznawczy aparat latający. Polska.
Bezzałogowy rozpoznawczy statek powietrzny WAT ”Rybitwa” prezentowany na kieleckich targach MSPO 2012. (Źródło: ”Bezzałogowce | Znamy Cię tylko z widzenia”).
Na początku lat 2010- tych w konsorcjum, w skład którego weszły Instytut Techniki Lotniczej WAT, Ka­tedra Robotyki i Mechatroniki AGH oraz EC Engine­ering został opracowany demonstrator mini BSL „Rybitwa”. Jego konstruktorem był prof. Aleksander Olejnik.

Bezzałogowiec jest autonomicznym statkiem powietrznym, który był przeznaczony do wspierania działań Policji oraz Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych. System składa się z:
- płatowca,
- wymiennej kapsuły zawierającej wymienne głowice obserwacyjne wraz z zasilaniem,
- naziemnego terminalu odbierającego i archiwizującego dane z głowicy,
- stacji telemetrycznej.

BSP „Rybitwa” umożliwia przekazywanie obrazu w czasie rzeczywistym zarówno w zakresie światła widzialnego, jak i podczerwieni. Niestety, w 2014 r. nie było możliwości instalacji wielofunkcyjnej głowicy, dlatego zmiana parametrów wymaga wymia­ny urządzeń obserwacyjnych. Konstrukcja charakteryzuje się dużą autonomicznością, autopilot umożliwia lot po zadanej trasie oraz lądowanie w reżimie automatycznym. Elektryczny napęd samolotu został zoptymalizowany w cyklu badań, na hamowni dla miniaturowych napędów lotniczych.

Start odbywa się z ręki operatora. W ra­zie utraty kontaktu ze stacją telemetryczną, „Rybitwa” powraca automatycznie do miejsca startu. W razie awaryjnego lądowania może być odnaleziona dzięki zamontowanym na­dajnikom GPS oraz radiowym. W przeci­wieństwie do konstrukcji opracowywanych na rynek wojskowy, produkt WAT nie ma możliwości szyfrowania przesyłanych do operatora danych.

Zgodnie z zapewnieniem konstruktorów, klasyczny układ aerodynamiczny bezpilotowca to efekt prac projektowych oraz szczegółowych testów. Ma on gwarantować naturalną stateczność, również w trudnych warunkach atmosferycz­nych. Płatowiec charakteryzuje się prostotą montażu. Po rozłożeniu cały system może być umieszczony w skrzyni transportowej.

BSL „Rybitwa” prezentowany był na kieleckich targach MSPO w latach 2012, 2013 i 2014.

Konstrukcja.
Bezzałogowy aparat latający. Wolnonośny średniopłat o konstrukcji kompozytowej.
Pod kadłubem umieszczona wymienna kapsuła zawierająca wymienne głowice obserwacyjne wraz z zasilaniem.
Usterzenie wolnonośne w układzie T.
Start odbywa się z ręki operatora. Lądowanie może odbywać się zarówno za pomocą spadochronu, jak i klasycznie- funkcję podwozia pełni wtedy zasobnik.

Silnik- elektryczny.

Dane techniczne „Rybitwa” (wg [raport]):
Rozpiętoć- 3,3 m, długość- 2,0 m.
Masa startowa max- do 10 kg.
Prędkość przeloto­wa- 35- 120 km/h, promień działania max, przy zacho­waniu pułapu użytkowego na poziomie 100- 400 m- 12 km, długotrwałość lotu- 60- 80 minut.

Galeria

  • Zdemontowany BSP ”Rybitwa”. (Źródło: WAT).

Źródło:

[1] „Rybitwa z WAT”. Raport MSPO nr 2/2014.
[2] „MSPO 2012”. Bezzałogowce | Znamy Cię tylko z widzenia.
[3] „MSPO 2013”. Bezzałogowce | Znamy Cię tylko z widzenia.

blog comments powered by Disqus