Chmaj Grzegorz

Dr inż. Grzegorz Chmaj- pracownik naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, konstruktor bezzałogowego śmigłowca obserwacyjnego.

Studia ukończył na Wydziale Mechanicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jednocześnie pracował w firmie IT. W ramach pracy doktorskiej opracował projekt i wykonał bezzałogowy śmigłowiec obserwacyjny, który otrzymał nazwę „Aquila”. Promotorem był prof. dr. hab. inż. Tadeusz Uhl.

Do prac na śmigłowcem przystąpił  w 2006 r. Opracowanie technologii zajęło pięć lat żmudnej pracy, wielu nadziei, ale i rozczarowań. Nie miał dużych możliwości stworzenia zespołu, a ponieważ to był jego doktorat, więc pracował nad nim sam. Najpierw przejrzał ok. dwustu zagranicznych publikacji na temat bezzałogowych statków powietrznych (BSP), a to był dopiero początek. W Polsce nie było z kim współpracować, bo nikt nie zajmował się podobną działalnością. Wyjechał więc do Kanady na szkolenie z zakresu programowania autopilotów i do Francji, gdzie uczestniczyłem w wykładach dotyczących algorytmów wykorzystywanych w BSP. Wszystkie te szkolenia odbył w trakcie studiów doktoranckich dzięki wsparciu promotora. Na projekt poszły granty, stypendia i środki katedry.

Po powrocie do Polski przez rok doprowadzał śmigłowiec do pierwszego startu. Jak wspomina, najtrudniejsze, wręcz frustrujące, było opracowanie algorytmów sterujących, bo czasami taki algorytm zawodził i śmigłowiec, który był kilkanaście metrów nad ziemią, myślał, że jest na ziemi i wyłączał silnik. W efekcie tej, momentami morderczej pracy powstał „bezzałogowiec”, którego nie powstydziłaby się żadna firma specjalizująca się w tego rodzaju produkcjach.

Prace zakończyły się pełnym sukcesem. Wiele opracowanych i zastosowanych w śmigłowcu rozwiązań zostało opatentowanych. W 2010 r. Grzegorz Chmaj wraz ze swoim promotorem prof. dr. hab. inż. Tadeuszem Uhlem, założyli spółkę UAVS Poland Sp. z o.o., która podjęła produkcję śmigłowców „Aquila”.

Konstrukcje:
UAVS Poland "Aquila", 2010, bezzałogowy śmigłowiec obserwacyjny.

Źródło:

[1] Światłowska U. „UAVS Poland – Lot bezzałogowym śmigłowcem po sukces”. Polski Przemysł - nowatorski magazyn przemysłowy.
[2] „Specjalista od brudnej roboty”. Teberia - Na styku nauki i gospodarki.
[3] UAVS Poland.
[4] „EN FACE: dr inż. Grzegorz Chmaj...”. Computerworld: Wiadomości IT, biznes IT, praca w IT ....
blog comments powered by Disqus