UAVS Poland Sp. z o.o.

Firma UAVS Poland Sp. z o.o. została założona w maju 2010 r. w Krakowie, w celu produkcji bezzałogowego śmigłowca obserwacyjnego „Aquila”. Jej założycielami byli: konstruktor śmigłowca dr inż. Grzegorz Chmaj oraz prof. dr. hab. inż. Tadeusz Uhl. Działa na zasadzie spółki spin-off. Jej udziałowcem jest również Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Podstawowym produktem firmy jest bezzałogowiec „Aquila”, dostarczany dla odbiorców cywilnych. W kolejnych latach działalności firma wprowadziła na rynek cały szereg nowych rozwiązań w dziedzinie rozpoznawczych bezzałogowców, m.in.:
- samostabilizacyjna głowica obserwacyjna przeznaczona do montażu na pokładach bezzałogowych statków powietrznych,
-  jednostka inercyjnej nawigacji- bardzo mały układ elektroniczny oparty na czujnikach wykonanych w technologii MEMS (Micro Electro- Mechanical Systems), który umożliwia badania orientacji obiektów niemających stałego punktu odniesienia,
- naziemna antena trakująca, której zadaniem jest śledzenie obiektów latających. Celem tego projektu było wydłużenie zasięgu komunikacyjnego między naziemną stacją bazową a celem powietrznym,
- realizowane były również projekty bazujące na systemach łączności bezprzewodowej.

W 2014 r. prowadzone były prace nad systemem precyzyjnej obserwacji lotniczej SOL. Projekt ten był współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego celem jest opracowanie samostabilizowanej głowicy obserwacyjnej. System ten miał być odpowiedzią na rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Środowiska dotyczącej obserwacji lotniczej obszarów leśnych i miał stanowić alternatywę dla oferowanych na rynku krajowym rozwiązań zagranicznych.

Konstrukcje:
UAVS Poland "Aquila", 2010, bezzałogowy śmigłowiec obserwacyjny.

Źródło:

[1] Światłowska U. „UAVS Poland – Lot bezzałogowym śmigłowcem po sukces”. Polski Przemysł - nowatorski magazyn przemysłowy.
[2] UAVS Poland.
blog comments powered by Disqus