WB Electronics "Ozhar-Q", 2012

Projekt bezzałogowego wiropłata rozpoznawczego. Polska.
Projekt bezzałogowego wiropłata rozpoznawczego WB Electronics ”Ozhar-Q” w układzie quadrocoptera. (Źródło: ”WB Electronics”).
W 2012 r., na potrzeby jednego z nieujawnionych klientów zagranicznych praco­wano w firmie WB Electronics bezzałogowy wiropłat rozpoznawczy w układzie quadrocoptera o nazwie „Ozhar-Q”.

Z uwagi na fakt, że system miał być wyjątkowo tani, firma postanowiła opra­cować ze środków własnych, system spełniający wymogi tego klienta. Latem 2012 r. prowadzone były prace nad opracowaniem architektury syste­mu tak, aby kosztem ograniczenia funkcjonalności będących w standardach firmy (których ten konkretny klient nie potrzebował) zmniejszony był koszt jednostkowy zestawu.

„Ozhar-Q” oparty został na platformie napędzanej silnikami elektrycznymi zasilanymi z akumulatora. Podstawowa kompletacja mogła być zapakowana w plecak transportowy a system mógł być sterowa­ły przez jednego operatora. System miał umożliwiać zainstalowanie sprzętu do rozpoznania, np. głowicy z ka­merą światła dziennego lub kamerą termowizyjną.

W systemie „Ozhar-Q” dostępne miały być również odbiorniki RVT, które umożliwiały wyświetlanie zobrazowania wideo z platformy latającej i zaznacze­nie na mapie jej położenia.

Źródło:

[1] "Quadrocoptery". Nowa Technika Wojskowa nr 9/2012.
[2] Cielma M. „Bezzałogowce od grupy WB”. Lotnictwo nr 9/2015.
blog comments powered by Disqus