WB Electronics (Flytronic) "Warmate", ok. 2013

Bojowy bezzałogowy system powietrzny klasy mikro. Polska.
Bojowy bezzałogowy system powietrzny klasy mikro WB Electronics ”Warmate” w wersji z 2015 r. (Źródło: ”WB Electronics”).

Prawdopodobnie w 2012 r. przedsiębiorstwo Flytronic sp. z o.o., będące częścią spółki Grupa WB Electronics, opracowało mikro BSP „Warmate”, przeznaczony do obserwacji w bezpośredniej strefie walki i wyposażony docelowo w głowicę bojową po­zwalającą na zaatakowanie wykrytych obiektów (tzw. „amunicja krążąca”). Stanowi on alternatywę dla PPK, posiadając zdolność do operowania w znacznie większym promieniu, pozwalając na wykrycie i obserwację potencjalnego celu dłuższym czasie. Jej odbiorcą mają być przede wszystkim Wojska Specjalne. Rozpoczęcie testów dynamicznych przewidywano na początku 2013 r.

Bezzałogowiec miał charakteryzować się długotrwałoś­cią lotu na poziomie 30 minut, powierzchniami nośny­mi rozkładanymi po wystrzeleniu z kontenera, obsługą przez jednego żołnierza, gotowością do rozpoczęcia misji na poziomie ok. minuty. „Warmate” wyposażony w autopilota, może wykonywać zadania rozpoznania w ramach kilku scena­riuszy: podczas lotu do wybranego punktu krążenia, lotu z zaprogramowanymi punktami pośrednimi lub też w trybie półautomatycznym, w którym ope­rator ręcznie steruje aparatem. Kontrola nad BSL ma być możliwa dzięki zastosowaniu szyfrowanego łącza radiowego wykorzystywanego także do transmisji danych z systemu rozpoznania. Maszyna tego typu może pozostawać w powietrzu, oczekując na pojawienie się celu lub poszukując go samodzielnie. Operator ma pełną kontrolę i odpowiedzialność za przełączenie w tryb Uzbrojony, umożliwiający wykonanie zadania ogniowego.

Te niewielkie BSL mogą służyć jako uzbrojenie maszyn bezzałogowych, takich jak WB Electronics "Manta" lub większych, ale też możliwe jest ich wykorzystanie przez żołnierzy piechoty czy pojazdy lądowe z użyciem jednorazowych wyrzutni i przenośnych systemów sterowania. W tym celu powstały dwa warianty: lżejsza amunicja szybująca, prezentowana na MSPO 2015 m. in. na podwieszeniu pod BSL „Manta”, oraz cięższy wariant z napędem i większa głowicą odłamkową lub kumulacyjną. BSL „Warmate” używany w trybie bojowym jest przewidziany do jednorazowego użycia. W trybie obserwacyjnym może być wielokrotnie odzyskiwany. Bezzałogowiec przeznaczony jest, w zależności od zastosowanej głowicy, do realizacji następujących zadań:
- obserwacja, wykrywanie, rozpoznanie i identyfikacja obiektów zainteresowania (głowica obserwacyjna GS9),
- wykrywanie i rażenie siły żywej przeciwnika (głowica bojowo- obserwacyjna z ładunkiem odłamkowym),
- wykrywanie i rażenie lekko opancerzonego wyposażenia przeciwnika (głowica bojowo- obserwacyjna z ładunkiem kumulacyjnym).
Istnieje możliwość dodatkowego wyposażenia systemu w głowicę naprowadzania na laserowo podświetlony cel. Głowice obserwacyjno- bojowe są równolegle rozwijane w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w pełnej koordynacji z WB Electronics.

Grupa WB Electronics zaprezentowała po raz pierwszyprojekt BBSL „Warmate” (2012) w swej pierwotnej postaci na targach MSPO 2012 w Kielcach (3- 6.09.2012 r.). Natomiast podczas targaów MSPO 2014 (01- 04.09.2014 r.) makiety dwóch, zmodyfikowanych wariantów BSL „Warmate” (2014). Każdy z nich miał mieć masę 1- 2 kg. Pierwszy, wyposażony w głowicę bojową o masie 0,3 kg, przeznaczony miał być do niszczenia celów. Drugi, przenoszący głowicę bojową o masie 0,6 kg i głowicę obserwacyjną z czujnikami optoelektronicznymi, będzie mógł powrócić do macierzystej bazy, w przypadku podjęcia przez operatora decyzji o zaniechaniu ataku.

W 2015 r. trwały prace nad rozwojem pojemników transportowo- startowych, które będą być mogły przenoszone lub instalowane na pojeździe. Podczas targów MSPO 2015 (1- 4.09.2015 r.) prezentowana była powiększona i zmodernizowana wersja BSL „Warmate” (2015).

Konstrukcja wersja z 2015 r.
Bojowy Bezzałogowy System Powietrzny składa się z następujących komponentów bazowych:
- platforma powietrzna „Warmate”,
- głowica obserwacyjna GS9,
- głowica obserwacyjno-bojowa z ładunkiem odłamkowym (GO-1),
- głowica obserwacyjno-bojowa z ładunkiem kumulacyjnym (GK-1),
- stacja kierowania i kontroli (SKiK),
- naziemny terminal danych z trakerem antenowym (NTD),
- kasetowa wyrzutnia pneumatyczna (KWP),
- opakowania transportowe.

BSL „Warmate” zbudowany został w układzie grzbietopłata.
Skrzydła składane do tyłu, rozkładają się automatycznie po wystrzeleniu z kontenera.
Usterzenie motylkowe.
Start następuje z wyrzutni kasetowej.
Obsługa- 1 żołnierz.

Wyposażenie- autopilot, szyfrowane łącze radiowe, stabilizowana głowica optoelektroniczna GS9 wyposażona w kamerę światła dziennego oraz termowizyjną.

Głowice bojowe:
-
kumulacyjno- odłamkowa GK-1 przeznaczona jest do rażenia lekkich czołgów oraz transporterów opancerzonych. przebijalność pancerza- 100- 120 mm RHA,
- odłamkowo- burząca GO-1 przeznaczona jest do rażenia pojedynczych celów nieopancerzonych: strzelców, gniazd karabinów maszynowych, punków oporu. Zasięg skutecznego rażenia- 10 m, materiał wybuchowy- 300 g TNT.

Dane techniczne BSL „Warmate” wersja z 2014 r., obliczeniowe (wg [4]):
Masa startowa- 1- 2 kg.
Masa głowicy bojowej wariantu bojowego- 0,3 kg, masa głowicy bojowej wariantu rozpoznawczo bojowego- 0,6 kg oraz głowicę obserwacyjną z czujnikami optoelektronicznymi.
Długotrwałość lotu- 40 min.

Dane techniczne BSL „Warmate” wersja z 2015 r. (wg [1]):
Masa startowa- 4 kg.
Prędkość pozioma max- 150 km/h, pułap max- 500 m nad ziemią i 3000 m AMSL, pułap operacyjny- 30-200 m nad ziemią, promień działania- 10 km, długotrwałość lotu- 30 min.

Galeria

 • Wizja bojowego BSL ”Warmate” w pierwotnej wersji zaprezentowanej podczas MSPO 2012. (Źródło: Flytronic).
 • Wariant BSL ”Warmate”, wyposażony w głowicę obserwacyjną, prezentowany podczas MSPO 2014. (Źródło: archiwum).
 • Wariant BSL ”Warmate”, wyposażony w głowicę obserwacyjną, prezentowany podczas MSPO 2014. (Źródło: archiwum).
 • Makieta BSL ”Warmate” w wariancie przeznaczonym wyłącznie do niszczenia celów, prezentowana podczas MSPO 2014. (Źródło: archiwum).
 • BSL ”Warmate” (2015) w widoku z przodu. (Źródło: WB Electronics).
 • BSL ”Warmate” (2015) w opakowaniu transportowym. (Źródło: WB Electronics).
 • BSL ”Warmate” (2015) z anteną kierunkową i wynośną konsolą. (Źródło: WB Electronics”).

Źródło:

[1] Cielma M. „Bezzałogowce od grupy WB”. Lotnictwo nr 9/2015.
[2] WB Electronics.
[3] "MSPO 2015: Manta pionowego startu i bojowe bsl Warmate". DEFENCE 24.
[4] "Polskie uzbrojenie dla bsl". e-RAPORT MSPO 5/2014.
[5] "microUAS Warmate i Ozhar". Nowa Technika Wojskowa nr 9/2012.

blog comments powered by Disqus