WB Electronics (Flytronic) "SkyRanger", ok. 2014

Bezzałogowy balon obserwacyjny. Polska.
Bezzałogowy balon obserwacyjny Flytronic ”SkyRanger”. (Źródło: Krupa G. ”FLYTRONIC. Centrum Badawczo- Rozwojowe”).
W pierwszej połowie lat 2010- tych (prawdopodobnie w 2014 r.) w firmie Flytronic sp. z o.o. opracowana została bezzałogowa platforma latająca oparta na konstrukcji aerostatycznej „SkyRanger”. Przeznaczona jest do prowa­dzenia długotrwałej obserwacji z dużej wy­sokości. System może być również wyko­rzystany jako mobilny maszt pozwalający na błyskawiczne wyniesienie retransmitera radiowego na wysokość do 300 m.

Aerostat  może pozostawać w powietrzu do trzech dni bez konieczności uzupeł­niania gazów technicznych. Obraz jest rejestrowany przez kamerę umieszczoną w stabilizowanej głowicy, a następnie drogą radiową trafia do stacji monitoringu. System pozwala na skuteczne wykrycie czło­wieka w promieniu 4 km oraz rozpoznanie w promieniu 1,5 km. „SkyRanger” dostępny jest także w wersji z bezbarwną powłoką utrudniającą jego wykrycie na niebie.

Prezentowany był 17.06.2014 r. podczas pokazu polskich bezzałogowych aparatów latających na terenie lądowiska Rakowice- Czyżyny  należącego do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Konstrukcja.
Czas montażu- 1h.

Wyposażenie rozpoznawcze- głowica obserwacyjna wyposażona w kamerę termowizyjną oraz kamerę światła dziennego. Zasięg wykrywania- 3- 4 km.

Dane techniczne „SkyRanger” (wg [3]):
Długość- 9,0 m.
Pułap operacyjny- 300 m, max siła wiatru- 10 m/s.

Galeria

  • Balon ”SkyRanger” na stanowisku obserwacyjnym. (Źródło: Krupa G. ”FLYTRONIC. Centrum Badawczo- Rozwojowe”).

Źródło:

[1] „Bezzałogowce made in Gliwice”.  Armia nr 11/2014.
[2] „Droniada - święto bezzałogowców”. DEFENCE 24.
[3] Krupa G. „FLYTRONIC. Centrum Badawczo- Rozwojowe”.

blog comments powered by Disqus