MD-12/2s, 1956

Projekt samolotu pasażersko- transportowego. Polska.
Projekt samolotu pasażersko-transportowego MD-12/2s. (Źródło: Technika Lotnicza i Astronautyczna nr 3/1982).
Na początku 1956 r. do zespołu prof. dr. inż. Franciszka Misztala w Instytucie Lotnictwa pracującego nad projek­tem FM-12 jako drugi główny konstruktor wszedł doc. inż. Leszk Dulęba- twórca samolotu pasażerskiego CSS-12. Samolot ten właśnie w 1955 r. (po pięcioletniej przerwie w lotach) przeszedł próby w Instytucie Lotnictwa, które wykazały małą skuteczność usterzenia poziomego przy wychylonych klapach. Dopiero dodanie statecznika odsunię­tego w górę od strug zaśmigłowych poprawiło właściwości samolotu. Doświadczenie to wniesione przez L. Dulębę wpłynęło na modyfikacją projektu FM-12, który otrzymał oznaczenie MD-12 od nazwisk obu konstruktorów.

Nowy projekt różnił się w wielu szczegółach od FM-12. Zmieniono obrys płata z prostokątno- trapezowego na trape­zowy, a usterzenie poziome umieszczono na szczycie uste­rzenia pionowego i nadano mu silny wznios. Równocześnie na kadłubie dodano płetwę przed statecznikiem pionowym. Projekt wstępny MD-12/2s (tj. dwusilnikowego) był gotowy w końcu lutego 1956 r.

Dwusilnikowy MD-12/2s miały napędzać silniki ASz-21. Samolot miał zabierać 20 pasażerów. Wykonano model aero­dynamiczny samolotu, który przekazano do prób tunelo­wych. Model MD-12/2s niesiony był przez pracowników In­stytutu Lotnictwa w pochodzie 1-Majowym w 1956 r.

Wiosną 1956 r. okazało się, że w ZSRR zaprzestano pro­dukcji silników ASz-21, czyli nie ma szans na zastosowanie ich na seryjnie budowanych w przyszłości samolotach. Wów­czas konstruktorzy zdecydowali się na zastosowanie wcho­dzących do produkcji w kraju silników polskiej konstrukcji WN-3. Trzeba było jednak użyć aż 4 silników ze względu na ich moc mniejszą o połowę. Tak powstał latem 1956 r. projekt wstępny samolotu czterosilnikowego, początkowo oznaczonego MD-12/4s-bis, a znanego później jako MD-12.

Konstrukcja.
Dolnopłat wolnonośny o konstrukcji metalowej. Załoga- 2 osoby, pasażerów- 20.
Skrzydła trójdzielne o obrysie trapezowym i dużym wzniosie.
Kadłub o przekroju owalnym. Konstrukcja kadłuba półskorupową. Kabiny zakryte.
Usterzenie wolnonośne, półskorupowe. Usterzenie poziome, z silnym wzniosem, umieszczone na szczycie uste­rzenia pionowego.
Podwozie trójpodporowe z kołem przednim, chowane w locie.

Napęd- 2 silniki gwiazdowe ASz-21 o mocy startowej 515 kW (700 KM) i ) mocy nominalnej 452 kW (615 KM) każdy.

Dane techniczne MD-12/2s (wg [2]):
Rozpiętość- 21,06 m, długość- 14,85 m, wysokość- 5,37 m.

Galeria

  • MD-12/2s. Rysunek w trzech rzutach. (Źródło: Technika Lotnicza i Astronautyczna nr 3/1983).

Źródło:

[1] Glass A. "Projekty poprzedzające samolot pasażerski MD-12". Technika Lotnicza i Astronautyczna nr 3/1983.
blog comments powered by Disqus