Pomianowski sterowiec, 1907

Projekt sterowca. Polska.
W 1907 r. Pomianowski z Grod­na opatentował we Francji rozwią­zanie sterowca, którego lotem kieruje się za pomocą gazów wyrzu­canych pod ciśnieniem przez system odpowiednio skierowanych rur zlo­kalizowanych w jego gondoli.

Brak bliższych informacji.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Sterowce polskie przełomu XIX i XX wieku". Skrzydlata Polska nr 48/1979.
blog comments powered by Disqus