Saloni sterowiec, początek XX wieku

Projekt sterowca. Polska.
Sterowiec Saloniego w rzucie z góry. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 48/1979).
Na początku XX wieku Polak Stanisław Wiktor Saloni z Ryma­nowa opracował projekt sterowca z oryginalnym napędem śmigłowym.

Miał to być sterowiec syste­mu półsztywnego z gondolą poło­żoną wewnątrz korpusu nośnego i umocowaną na ożebrowaniu balonu. Na prętach stanowiących zewnętrz­ni usztywnienie balonu umieszczono dwa zespoły przeciwbieżnych śmi­gieł wielołopatowych. Łopaty śmi­gieł o dowolnym obrysie, płaskie, ustawione pod kątem do osi pod­łużnej wału, miały układ róży wia­trów i zamocowane były na długim stożkowym wale w kręgach leżą­cych jeden za drugim.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Sterowce polskie przełomu XIX i XX wieku". Skrzydlata Polska nr 48/1979.
blog comments powered by Disqus