Rodzki sterowiec, 1899- 1900

Projekt sterowca. Polska.
W latach 1899- 1900 własny pro­jekt i model sterowca z powo­dzeniem wykonujący loty demonstrował w Rzymie Wiktor Rodzki (1817- 1904), artysta rzeźbiarz, od 1855 r. osiadły we Włoszech, członek Akademii w Mediolanie, Florencji i Petersburgu.

Sterowanie- w płaszczyźnie pionowej i poziomej m. in. przez zmiany kierunku ciągu śmigła.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Sterowce polskie przełomu XIX i XX wieku". Skrzydlata Polska nr 48/1979.
blog comments powered by Disqus