Stonawski Jerzy

Jerzy Stonawski, w końcu XIX w. rządca dóbr Sepnica koło Dębicy, członek Wiener Flugtechnische Verein (Wiedeńskiego Towarzystwa Żeglugi Napowietrznej), pochodzący z Bielska, z tej linii rodu Stonawskich, która ulegała procesom germanizacji.

30.05.1892 r. opatentował w Austrii sterowiec. Patent nr 10.283 wydano mu 6.11.1893 r.

Konstrukcje:
Stonawski sterowiec, 1892-1898, projekt sterowca pionierskiego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Sterowce polskie przełomu XIX i XX wieku". Skrzydlata Polska nr 48/1979.
[2] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[3] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus