Sobieszczański "Płat półsztywny- Model nr 4", 1975

Projekt lotni. Polska.
Model lotni o płacie półsztywnym opracowany przez Witolda Sobieszczańskiego. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 32/1976).
W listopadzie 1975 r. Witold Sobieszczański opracował projekt lotni o płacie półsztywnym. W celu sprawdzenia poprawności założeń, zbudował model takiego płata.

Model posiadał kil będący profilem lotni­czym i naprężoną krawędź spływu. Wydłu­żenie wynosiło 5,4. Model wykazywał bardzo dobrą stateczność podłużną i większą doskonałość aerodynamiczną w porównaniu z modelami o tej samej geometrii (wydłużenie, po­wierzchnia nośna) z kilem prostym.

Galeria

  • monaModel lotni o płacie półsztywnym opracowany przez Witolda Sobieszczańskiego. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 32/1976).

Źródło:

[1] Sobieszczański W. "Moje nowe lotnie". Skrzydlata Polska nr 32/1976.
blog comments powered by Disqus