Sobieszczański "Mona V", 1975

Lotnia. Polska.
Lotnia ”Mona V” podczas startu. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 32/1976).

Konstruktorem i budowniczym lotni ”Mona V" był Witold Sobieszczański. Została zbudowana w okresie lipiec- wrzesień 1975 r. Lotnia o odmiennej niż zwykle konstruk­cji, co pozwoliło zmniejszyć ogólną długość rur potrzebnych do zbudowania płata o ok. 40%: "Mona-III" (16 m2)- 19 m rur, "Mona-V" (16 m2)- 12 m rur. Bardzo krótki czas rozkładania i składania lotni. Demonto­wany był tylko jeden węzeł (w wierzchołku płata). Jedna osoba bez użycia jakichkolwiek narzędzi montowała lotnię w ciągu 1 min. de­montowała w 10 s.

Na lotni wykonano kilkanaście lotów ("Mona-V" II wersja). W porównaniu z lotnią standard wykazywała wyraźnie większą noś­ność oraz dobrą stateczność na dużych ką­tach natarcia. Występowała wyraźna różnica w sposobie sterowania w porównaniu ze standardem.

Konstrukcja .
P
łat cylindryczno- stożkowy- 40° / 45°. Szkielet wykonany z rur duralowych ø 45 x 1,5 (PA 7NT), ø 30 x 1,0 (PA 7T). Kołki i okucia wykonane z duralu PA 7T i stali nierdzewnej; odciągi- linka stalowa.
Linkowa krawędź natarcia płata, swobodna krawędź spływu.
Pokrycie lotni wykonane z ortalionu.

Dane techniczne "Mona V" (wg [2]):
Długość lotni w stanie zło­żonym- 5,9 m, powierzchnia nośna- 16 m2.
Masa własna- 10,5 kg.

Źródło:

[1] Sobieszczański W. "Budujemy lotnię SP- Standard". Skrzydlata Polska nr 3/1976.
[2] Sobieszczański W. "Moje nowe lotnie". Skrzydlata Polska nr 32/1976.

blog comments powered by Disqus