Waspair "Falcon III", ok. 1976

Lotnia. Wielka Brytania.
Lotnia Waspair ”Falcon III” w widoku z góry. (Źródło: archiwum).
Lotnia "Falcon III" została zbudowana prawdopodobnie w 1976 r. w brytyjskiej firmie Waspair.

W Polsce.

Lotnie typu Waspair "Falcon III" budowane były w Polsce, m.in.:
- w Sekcji Lotniowej nr 3 przy Zakładach Płyt Pilśniowych w Przemyślu (patrz Sekcja Lotniowa przy ZPP w Przemyślu "Falcon III"),
- - na początku 1979 r.w Zespole Lotniarstwa przy Młodzieżowym Domu Kultury w Przemyślu znajdowała się w budowie lotnia "Falcon III".

Konstrukcja.
Kąt wierzchołkowy lotni- 90o.

Dane techniczne "Falcon III" (wg [2]):
Rozpiętość- 8,6 m, długość- 6,1 m, długość kila- 4,9 m, powierzchnia nośna- 20,0 m2, wydłużenie- 3,72.
Masa własna- 17,7 kg, optymalna masa pilota- 64- 82 kg.
Prędkość max- ponad 64 km/h, prędkość przeciągnięcia- 19,2 km/h, doskonałość- 6,1 przy prędkości optymalnej- 48 km/h, opadanie minimalne- 1,83 m/s przy prędkości 32 km/h.

Źródło:

[1] Grela J. "Sekcja Lotniowa przy Za­kładach Płyt Pilśniowych". Skrzydlata Polska nr 24/1979.
[2] The Falcon lll Sales Leaflet 1976.

blog comments powered by Disqus