Polonez (SP-BZM), 1979

Balon sportowy wolny. Polska.
Balon gazowy Polonez (SP-BZM) podczas przygotowań do startu. (Źródło: ”Stowarzyszenie Klub Balonowy Białystok”).
W grudniu 1978 r. Aeroklub PRL otrzymał informację o możliwościach wznowie­nia zawodów Gordon Bennett (pod nazwą Bennett Balloon Race).  Dr. Toma Heinsheimera (przedstawiciel Aeroklubu USA) prze­słał zapro­szeniu Aeroklubu PRL do udziału w zawodach. Było w nim wiele ciepłych słów pod adresem Polski jako ostatnie­go zwycięzcy zawodów Gordon Bennetta oraz niezbyt precyzyjny regulamin za­wodów i pewne zobowiązania finanso­we organizatorów wobec załogi z kon­tynentu europejskiego.

Aeroklub PRL przystąpił do przygotowań do zawodów od... budowy balonu, gdyż organizator wyznaczył limit pojemnościowy balonu początkowo do 1000 m3, później- 1300 m3. Dzięki wysiłkom i własnemu zaan­gażowaniu Stefana Maknégo i Hieroni­ma Kosmowskiego, w ciągu 4 miesięcy powstał nowy. Otrzymał nazwę Polonez, nawiązującą do nazwy samochodu produkowanego przez Fabrykę Sa­mochodów Osobowych na Żeraniu głów­nego sponsora wyprawy do USA. Nie było to łatwe zadanie, by w ciągu tak krótkiego czasu znaleźć sponsora, wykonawcę oraz zbudować balon. Jeszcze tydzień przed odlotem nikt w APRL nie marzył, by udało się zbudować balon w terminie. A jednak tuż przed odlotem do USA balon był gotowy- został zarejestrowany 14.05.1979 r. i otrzymał znaki rejestracyjne SP-BZM.

Zawody zostały rozegrane w dniach 21- 29.05.1979 r. w Long Beach w USA. Załoga w składzie Stefan Makné i Gromosław Czempiński zajęła 8 miejsce. Polska załoga została wyróżniona spe­cjalną nagrodą dla Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu, ufundowaną przez Izbę Handlową Long Beach, za wysiłek organizacyjny w zbudowaniu i przygotowaniu do zawodów balonu Polonez w tak krótkim terminie.

W trakcie trwania szkolenia balonowego w 1981 r. w Białymstoku, balon został poważnie uszkodzony podczas lądowania. Wyrejestrowany  2.11.1981 r.

Dane techniczne Polonez (SP-BZM) (wg [2]):
Pojemność- 1000 m³.

Źródło:

[1] Czempiński G. "Polonez nad Los Angeles". Źródło: Skrzydlata Polska nr 28/1979.
[2] Klub Balonowy Białystok.
blog comments powered by Disqus