Warsztat Balonowy Aeroklubu Warszawskiego

W 1956 r. reakty­wowano w Polsce sport balonowy. Dnia 30.09.1956 r. na Kongresie Balonowym w Warszawie powołano Radę Balonową przy APRL. Nieco później (24.11.1957 r.) powstała Sekcja Balonowa w Aeroklubie Warszawskim, w tym sa­mym czasie otrzymano trzy ba­lony zaporowe 490 m2, które po­służyły do budowy pierwszego balonu wolnego ZB-2 "Syrena". Budowa balonu, prowadzona w Warsztacie Balo­nowym Aeroklubu Warszawskiego na Gocławiu, trwała dwa i pół miesiąca, od po­czątku marca do połowy maja 1957 r. Pierwszy historyczny start nastąpił 26.05.1957 r.

W ślad za „Syreną” zbudowano następne balony typów ZB-3, MOS-1, MOS-2, BS. Prace wykonywał spe­cjalnie zorganizowany zespół fa­chowców pod kierownictwem inż. Walentego Nowackiego. W latach 1957- 1964 zbudowano sześć kompletnych balo­nów wolnych oraz dwie powłoki wymienne. Ponadto w Warsztacie wykonano dwa kuliste balony re­klamowe BKU.

Konstrukcje:
ZB-2 "Syrena"
, 1957, balon sportowy wolny.
MOS-1 / MOS-2, 1958, balon sportowy wolny.
ZB-3 "Syrena II"
, 1959, balon sportowy wolny.
BS "Polonez", 1962, balon sportowy wolny.
BKU-200 "Jumping", lata 1960-te (?), balon wolny, skakanka, reklamowy.

Źródło:

[1] Morgała A. "Polskie balony sportowe". Skrzydlata Polska nr 32/1964.
blog comments powered by Disqus