JMP-IV "Orkan", początek lat 1980- tych

Lotnia. Polska.
Pięknie wykonana lotnia JMP-IV "Orkan". (Źródło: via Henryk Doruch).
Na początku lat 1980- tych Jan Marian Psuj skonstruował lotnię bardzo dobrą i przepiękną lot­nię JMP-IV "Orkan". Świetna kolorystyka, duże wydłużenie i pływający kil (tzn. przemieszczają­cy się względem dźwigara) świadczyły o jej no­woczesności i wyróżniały spośród innych krajo­wych konstrukcji.

Brak bliższych informacji.

Źródło:

[1] Doruch H. "Od Seagull do Libre III, czyli historia pewnej krakowskiej firmy ". Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 7/1999.

blog comments powered by Disqus