JMP projekt lot­ni klasy standard, 1973

Projekt lotni. Polska.
Docierające do Polski na początku lat 1970- tych in­formacje o lataniu na skrzydle zwanym z angiel­ska hangglider, a po polsku lotnia, pobudziły wyobraźnię Jana Mariana Psuja, krakowskiego skoczka spadochronowego i konstruktora amatora. Bez niezbędnej wiedzy i doświadczenia opracował w 1973 r. projekt lot­ni klasy standard.

Wrodzony perfekcjonizm i intuicja autora skłoniły go jednak do poszukania gotowych i sprawdzonych rozwiązań.

Konstrukcja ta nie została wówczas zrealizo­wana, jednak od niej zaczęły się tzw. krakow­skie skrzydła- z których najsłynniejsze były lotnie rodziny "Libre (patrz "Libre 1", "Libre 2").

 

Źródło:

[1] Doruch H. "Od Seagull do Libre III, czyli historia pewnej krakowskiej firmy ". Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 7/1999.
blog comments powered by Disqus