Kuczma Zbigniew

Zbigniew Kuczma w kabinie swego samolotu J-2a ”Polonez” (Źródło: Skrzydlata Polska nr 7-8/1991).

Zbigniew Kuczma z Zielonej Góry zbudował w II połowie lat 1980- tych amatorski samolot sportowy J-2a ”Polonez”, według planów konstrukcyjnych opracowanych przez Jarosława Janowskiego.

Z zawodu inżynier bu­dowlany, początkowo pracował w przedsiębiorstwie państwowym, a następnie prywatnie Niespożyta ener­gia i sita woli pozwoliły mu spełnić marzenia o lataniu W macierzystym Aeroklubie Ziemi Lubuskiej uzyskał li­cencje: szybowcową i samolotową turystyczną. Ma rów­nież uprawnienia mechanika samolotowego, do obsłu­giwania An-2 włącznie. Do 1990 r. wylatał ogółem 450 godzin.

Konstrukcje:
Kuczma J-2a "Polonez", 1990, amatorski samolot sportowy.

Źródło:

[1] Glass A. "Samoloty Jarosława Janowskiego". Polska Technika Lotnicza. Materiały Historyczne nr 65 (10/2010).
[2] Tomsia E. "Zbudowałem samolot". Skrzydlata Polska nr 7-8/1991.
blog comments powered by Disqus