Chlewicki Stanisław

W rejonie Gór Świętokrzyskich leży wieś Bieliny, odległa ok. 21 km od Kielc. Przez długie lata mieszkał w niej szanowany powszech­nie gospodarz- Stanisław Chlewicki, nazywany "Świętokrzyskim Ikarem". Od najmłodszych lat marzył o lataniu. Pomimo tego, że mieszkał niedaleko lotniska sportowego w Masłowie, szkolenia lotniczego nie podjął. Najprawdopodobniej ze względu na brak pieniędzy. Jednak zamiaru latania nie porzucił, nawet w późniejszych starszych latach.

Jeszcze w okresie międzywojennym, postanowił sam zbu­dować sobie skrzydła, a raczej szybowiec- do latania. Wykonał na nim prawdopodobnie tylko jeden lot, który zakończył się ka­tastrofą.

Chłopski konstruktor nie dał jednak za wygraną. Jednak na pewien czas zaniechał prac lotniczych. Myśl o budowie szybowca odżyła w nim na nowo po II wojnie światowej. Jako zapalony miłośnik lotnictwa kombinował coś długo i wreszcie w 1956 r. zbudował nowy aparat: szybowiec- mięśniolot który nazwał "Nietoperz". Konstruktor przeprowadził szereg prób na wzgórzach w okolicach Bielin. Nie dały one jednak pożądanych rezultatów.

Wówczas chłopskim konstruktorem z Bielin zainteresowali się lotnicy Aeroklubu Kieleckiego. Zalecili zaniecha­nie dokonywanych prób i zaprosili na lotnisko w Masłowie. Tam to Chlewicki zapoznał się dobrze z kon­strukcjami prawdziwych szybowców i samolotów. I nie tylko. Poznał wreszcie prawdziwy smak lotu, kiedy prze­leciał się wraz z pilotem na dwumiejscowym szy­bowcu IS-C "Żuraw".

Konstrukcje:
Chlewicki szybowiec, prawdopodobnie lata 1930-te, szybowiec amatorski.
Chlewicki "Nietoperz"
, 1956, szybowiec- mięśniolot amatorski.

Źródło:

[1] Konieczny J. R. "Na skrzydłach jak ptaki". Seria "Miniatury Lotnicze". Krajowa Agencja Wydawnicza RSW Prasa- Książka- Ruch. Warszawa 1976.
blog comments powered by Disqus