North American T-28 "Trojan", 1949

Samolot szkolno- treningowy. USA.
Samolot szkolno-treningowy North American T-28A ”Trojan”. (Źródło: Stahlkocher via "Wikimedia Commons").

W Polsce.

Po II wojnie światowej Kongo Belgijskie, posiadające olbrzymie zasoby naturalne (w tym bogate złoża uranu) było areną rywalizacji o wpływy amerykańskie i i radzieckie. Po uzyskaniu niepodległości (1960 r.) kraj pogrążył się w licznych konfliktach.

W 1964 r. ugrupowania partyzanckie Simba (Lwy) rozpoczęły działania zbrojne i ustanowiły buntowniczy lewicowy rząd w Stanleyville. W zaistniałej sytuacji premier Konga, Moise Czombe, zwrócił się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o pomoc. Jej skutkiem była wspólna belgijsko- amerykańska operacja, w wyniku której w listopadzie 1964 r. wojska belgijskie opanowały Stanleyville. Amerykanie utworzyli lotnictwo  w postaci kilku samolotów T-28 "Trojan" przeznaczonych do rozpoznania i stacjonujących w Bunii. Dowódcą tej bazy został Ksawery Wyrożemski, który podobno wykonał kilka lotów bojowych.

Galeria

  • 	Samolot szkolno-treningowy North American T-28B ”Trojan” z Fighter Squadron VF-21 Mach Busters w locie. (Źródło: U.S. Navy).

Źródło:

[1] Grabowski Franciszek "Ostiary i nie tylko. Lotnicy polscy w operacjach specjalnych SIS, OPC i CIA w latach 1949–1965". Pamięć i Sprawiedliwość nr 1 (14) / 2009.

blog comments powered by Disqus