Waciórski "Ciocia Felcia", ok. 1942-1943

Projekt śmigłowca. Polska.

Inż. Stefan Waciórski w czasie okupacji pracował w konspiracyjnym Instytucie Lot­nictwa. Opracował wówczas projekt śmi­głowca, któremu nadał nazwę "Ciocia Felcia". Każda bowiem ciocia- jak twierdził- mogła­by na nim latać po zakupy domo­we.

Brak bliższych informacji.

Źródło:

[1] Flach Romuald "Inżynier lotnik- powstaniec". Skrzydlata Polska nr 32/1957.
blog comments powered by Disqus