Kraszewski Andrzej

Konstrukcje:
Kraszewski "Echo", wózek motolotniowy.
Kraszewski "Echo Plus", ok. 2007, wózek motolotniowy.

Źródło:

[1] Lotnicza Polska.
blog comments powered by Disqus