Kempiński Kornel

Kornel Kempiński z Pogorzela jest pilotem motolotniowym i paralotniowym. Zaprojektował i zbudował dwa wózki motolotniowe.

Konstrukcje:
Kempiński wózek motolotniowy nr 1 / wózek motolotniowy nr 2, lata 2000-ne (?), wózek motolotniowy.

Źródło:

[1] Kornel Kempiński - informacje.
blog comments powered by Disqus