TL-22 "Duo"

Wózek motolotniowy. Czechy.
Wózek motolotniowy TL-22 ”Duo” użytkowany na lądowisku Koślinka (2010 r.). (Źródło: via Marek Puchała).

Wózek motolotniowy TL-22 "Duo" został opracowany w czeskiej firmie TL Ultralight z Hradec Kralove. Produkowany był seryjnie.

W Polsce.

W 2010 r. wózek motolotniowy TL-22 "Duo" użytkowany był na lądowisku Koślinka. Jego właścicielem jest Krzysztof Kowalkowski.

Źródło:

[1] Lotnicza Polska.
blog comments powered by Disqus