Henor Henryk Orwat

Firma "Henor" została założona przez Henryka Orwata w 1994 r. w Powodowie (powiat wolsztyński). W początkowym okresie swej działalności zajmowała się wyłącznie szkoleniem motolotniowym. Następnie zakres działalności firmy stopniowo ulegał rozszerzeniu. Rozpoczęła prowadzenie kompleksowej obsługi motolotniarzy: nauka latania, dostawy sprzętu, jego przegląd i naprawę, fachowe porady.

Firma produkuje również wózki motolotniowe, których konstruktorem jest Henryk Orwat.

Konstrukcje:
Orwat wózek motolotniowy, wózek motolotniowy.

Źródło:

[1] HENOR Henryk Orwat.

blog comments powered by Disqus