WAM s.c.

W 1991 r. uległ rozwiązaniu Zakład Produkcji Lotni Spółki "Penetrator", a  już w grud­niu tego samego roku trzon załogi w osobach Wojcie­cha Paździurkiewicza, Andrzeja Włodarczyka i Mariana Włodarczyka utworzył nową firmę WAM s.c., której produkcję ulokowano przy ul. Fre­dry w Krakowie. Kontynuując poprzednie dzia­łania firma podpisała i zrealizowała umowę z PZL Świdnik dotyczącą produkcji skrzydeł do motolotni PZL ML-1. Wytwarzane przez WAM skrzydła "Libre II", popularne i cieszące się dobrą opinią, były wciąż udoskonalane.

Najnowsza wersja nazwana "Libre III" charak­teryzowała się dużym zakresem prędkości, małym opadaniem, komfortem pilotażu chętnie wyko­rzystywana jako lotnia zawodnicza. Dobra opi­nia o tej konstrukcji jest również zasługą pilota Andrzeja Kraszewskiego, który aktywnie uczestniczył w lotach testowych jako konsultant techniczny.

Oprócz produkcji nowych skrzydeł firma WAM zajmowała się serwisem skrzydeł produkcji własnej i obcej.

W firmie budowane były również wózki motolotniowe, w tym bardzo nowoczesny wózek typu "Echo".

Konstrukcje:
Europol / WAM "Libre 2", lotnia.
WAM "Libre 3", lotnia.
WAM "Libre 3 Motolotnia", prawdopodobnie lata 1990-te, motolotnia.
WAM "Echo", lata 1990-te, wózek motolotniowy.

Źródło:

[1] Andrzej Włodarczyk - informacje.
[2] Reklama. Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 9/1999.
[3] Doruch H. "Od Seagull do Libre III, czyli historia pewnej krakowskiej firmy ". Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 7/1999.
blog comments powered by Disqus