J-8, ok. 1974

Wiroszybowiec wodny. Polska.
Wiroszybowiec wodny J-8 podczas prób na wodzie. (Źródło: A. Balicki. Skrzydlata Polska nr 42/1974).

Wiroszybowiec wodny J-8 został zbudowany w 1974 r. przez Czesława Jurka.

Brak bliższych informacji.

Źródło:

[1] Skrzydlata Polska nr 42/1974.
[2] Koziarczuk L. "Wiatrakowce i helikoptery 1944-2002. Katalog  konstrukcji  wiropłatów  ZSRR, Polski i państw WNP". Wydanie 3. Wydawnictwo Weża-Druk. Łuck 2013.
blog comments powered by Disqus