J-8, ok. 1974

Wiroszybowiec wodny. Polska.
Wiroszybowiec wodny J-8 podczas prób na wodzie. (Źródło: A. Balicki. Skrzydlata Polska nr 42/1974).
Wiroszybowiec wodny J-8 został zbudowany przez Czesława Jurka w latach 1970-tych. Więcej informacji nie posiadam.

Źródło:

[1] Skrzydlata Polska nr 42/1974.
blog comments powered by Disqus