Seedwings Europe "Spyder", 2004

Lotnia. Austria.
Lotnia Seedwings Europe ”Spyder” w locie. (Źródło: ”Spyder 12,5 / 14 / 15. English manual - revision 1.1”).

Lotnia Seedwings Europe "Spyder" została opracowana w austrackiej firmie Seedwings Flugsport GmbH w 2004 r.

W Polsce.

Polscy lotniarze latali na lotniach Seedwings Europe "Spyder", m.in. Michał Olszewski, Mikołaj Przeździak.

Konstrukcja.
Szkielet lotni zbudowany z rur duraluminiowych, składał się z dwóch krawędzi natarcia, dźwigara, kila, masztu i sterownicy. Szkielet usztywniony układem dolnych oraz górnych cięgieł. Kąt wierzchołkowy lotni- 110 o.
Pokrycie skrzydła dwustronne (88 %), ukształtowane i usztywnione za pomocą żeber.
Uprząż przystosowana do lotów w pozycji leżącej.

Dane techniczne "Spyder 12,5" (wg [3]):
Rozpiętość- 9,8 (wg [2]- 10,2) m, powierzchnia nośna- 12,5 m2, wydłużenie- 7,7 m, długość lotni po złożeniu- 4,9 m lub 3,8 (wg [2]- 3,7) m.
Masa lotni- 27 (wg [2]- 28) kg, masa pilota- od 45 do 70 kg, masa całkowita max- 110 kg.
Prędkość max- 90 km/h, prędkość minimalna- 32-33 km/h.

Dane techniczne "Spyder 14" (wg [3]):
Rozpiętość- 10,25 m, powierzchnia nośna- 13,9 m2, wydłużenie- 7,6 m, długość lotni po złożeniu- 5,15 m lub 3,9 m.
Masa lotni- 30 kg, masa pilota- od 65 do 85 kg, masa całkowita max- 126 kg.
Prędkość max- 90 km/h, prędkość minimalna- 34-36 km/h.

Dane techniczne "Spyder 15" (wg [3]):
Rozpiętość- 10,4 m, powierzchnia nośna- 14,7 m2, wydłużenie- 7,4 m, długość lotni po złożeniu- 5,25 (wg [2]- 5,2) m lub 3,9 m.
Masa lotni- 31 kg, masa pilota- od 75 do 115 kg.
Prędkość max- 90 km/h, prędkość minimalna- 30 km/h.

Galeria

  • Seedwings Europe ”Spyder”, rysunek. (Źródło: ”Spyder 12,5 / 14 / 15. English manual - revision 1.1”).

Źródło:

[1] ”Lotniarstwo w Polsce”
[2] Delta Club 82
[3] "Spyder 12,5 / 14 / 15. English manual - revision 1.1".

blog comments powered by Disqus