Więckowski "Moto Mucha Standard" (SP-​​2332), 2001

Motoszybowiec amatorski. Polska.
Motoszybowiec Więckowski ”Moto Mucha Standard” (SP-2332 nr fabr. 719) podczas startu. (Źródło: Copyright Przemek Szczepaniuk).

Prawdopodobnie w 2001 r. Jan Więckowski zbudował motoszybowiec "Moto Mucha Standard", który powstał w wyniku modyfikacji szybowca SZD-22C "Mucha Standard" o znakach SP-​​2332 (nr fabr. 719). Szybowiec wcześniej latał w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie uległ rozbiciu. Po odkupieniu od aeroklubu rozbitego szybowca, który miał w wypadku zniszczoną całą kabinie, został przerobiony na motoszybowiec. Jako napęd zastosowano silnik Volkswagen VW 1600, zabudowany z przodu kadłuba. Do wykonania łoża silnika wykorzystano rury przeznaczone do zastosowania w lotnictwie. Zo­stał grun­townie wy­re­mon­to­wany. Odbudowany przód kadłuba pokryty jest laminatem. Powierzchnie skrzydeł i usterzenia zostały pokryte płótnem lotniczym. Całość konstrukcji została polakierowana. Wszystkie prace wykonał konstruktor we własnym zakresie zgodnie ze sztuką napraw konstrukcji lotniczych. Wy­po­sa­żony zo­stał też w klasyczne pod­wozie amortyzowane, które J. Więckowski samodzielnie zaprojektował i wykonał. Inspiracją do prze­bu­dowy był przed­wo­jenny szy­bo­wiec Bąk.

Pierwszy lot wykonał prawdopodobnie w maju 2001 r. W 2006 r. motoszybowiec był wystawiony w serwisie Allegro.pl na sprzedaż. Posiadał wówczas nalot ogólny- 1460 h, nalot po naprawie- 254 h, nalot po przebudowie- 10 h.

Zo­stał za­ku­piony przez dwóch braci Ar­tura i Ze­nona. Silnik został wy­po­sa­żony w roz­rusznik elek­tryczny (wcze­śniej odpa­lany z ręki). W ten sposób przy dłuż­szych prze­lo­tach można wy­łą­czać silnik. Mo­to­szy­bo­wiec spra­wował się znako­micie. Naj­czę­ściej wykonywał loty w okoli­cach Ja­wora i Zło­toryi. "Moto Mucha" ba­zowała w Bazie Lotniczej Baryt.

Galeria

  • Motoszybowiec ”Moto Mucha Standard” (SP-​​2332 nr fabr. 719) w widoku z boku. Na kadłubie widoczna niepełne oznaczenie rejestracyjne. (Źródło: Copyright Przemek Szczepaniuk).
  • ”Moto Mucha Standard” (SP-​​2332 nr fabr. 719) w powietrzu. (Źródło: Copyright Przemek Szczepaniuk).
  • ”Moto Mucha Standard” (SP-​​2332 nr fabr. 719) na ziemi. (Źródło: Copyright Przemek Szczepaniuk).
  • Przednia część kadłuba. (Źródło: Copyright Przemek Szczepaniuk).
  • Widok nad skrzydłem. (Źródło: Copyright Przemek Szczepaniuk).
  • ”Moto Mucha Standard” (SP-​​2332 nr fabr. 719) w widoku z tyłu. (Źródło: Copyright Przemek Szczepaniuk).
  • Motoszybowiec ”Moto Mucha Standard” (SP-2332) kołujący na start. (Źródło: archiwum).

Źródło:

[1] Informacje własne.
[2] Szczepaniuk P. "Drugie życie szybowca SZD-​​22C Mucha Standard". Pshemko.net.
[3] Szybowiec SZD-22C Mucha Standard z silnikiem.
[4] Dorota Kozłowska- informacje.

blog comments powered by Disqus