Moto Mucha Standard (SP-​​2332 nr fabr. 719), 2001

Motoszybowiec amatorski. Polska.
Motoszybowiec Moto Mucha Standard (SP-​​2332 nr fabr. 719) podczas startu. (Copyright Przemek Szczepaniuk).

Prawdopodobnie w 2001 r. został zbudowany motoszybowiec "Moto Mucha Standard", który powstał w wyniku modyfikacji szybowca SZD-22C "Mucha Standard" o znakach SP-​​2332 (nr fabr. 719). Szybowiec wcześniej latał w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie uległ rozbiciu. Po odkupieniu od aeroklubu rozbitego szybowca, który miał w wypadku zniszczoną całą kabinie został przerobiony na motoszybowiec. Jako napęd zastosowano silnik VW 1600, zabudowany z przodu kadłuba. Zo­stał grun­townie wy­re­mon­to­wany (łącznie z przepłótnieniem). Wy­po­sa­żony zo­stał też w klasyczne pod­wozie amortyzowane. Inspiracją do prze­bu­dowy był przed­wo­jenny szy­bo­wiec Bąk. Pierwszy lot wykonał prawdopodobnie w maju 2001 r.

W 2006 r. motoszybowiec był wystawiony w serwisie Allegro.pl na sprzedaż. Posiadał wówczas nalot ogólny- 1460 h, nalot po naprawie- 254 h, nalot po przebudowie- 10 h.

Zo­stał za­ku­piony przez dwóch braci Ar­tura i Ze­nona. Silnik został wy­po­sa­żony w roz­rusznik elek­tryczny (wcze­śniej odpa­lany z ręki). W ten sposób przy dłuż­szych prze­lo­tach można wy­łą­czać silnik. Mo­to­szy­bo­wiec spra­wował się znako­micie. Naj­czę­ściej wykonywał loty w okoli­cach Ja­wora i Zło­toryi. Mucha ba­zuje w Bazie Lotniczej Baryt.

Galeria

  • Motoszybowiec Moto Mucha Standard (SP-​​2332 nr fabr. 719) w widoku z boku. Na kadłubie widoczna niepełne oznaczenie rejestracyjne. (Copyright Przemek Szczepaniuk).
  • Moto Mucha Standard (SP-​​2332 nr fabr. 719) w powietrzu. (Copyright Przemek Szczepaniuk).
  • Moto Mucha Standard (SP-​​2332 nr fabr. 719) na ziemi. (Copyright Przemek Szczepaniuk).
  • Przednia część kadłuba. (Copyright Przemek Szczepaniuk).
  • Widok- z nad skrzydła. (Copyright Przemek Szczepaniuk).
  • Moto Mucha Standard (SP-​​2332 nr fabr. 719) w widoku z tyłu. (Copyright Przemek Szczepaniuk).

Źródło:

[1] Informacje własne.
[2] Szczepaniuk P. "Drugie życie szybowca SZD-​​22C Mucha Standard". Pshemko.net.
blog comments powered by Disqus