Briegleb BG-12, 1956

Szybowiec przeznaczony do budowy amatorskiej. USA.
Szybowiec Briegleb BG-12/16. (Źródło: Ke7hr via ”Wikimedia Commons”).

W Polsce.

Ludwik Domański, pilot 301 Dywizjonu Bombowego PSP w Wielkiej Brytanii, po zakończeniu wojny zamieszkał w USA. W latach 1960-tych i 1970-tych był właścicielem szybowca Briegleb BG-12. W 1971 r. na tym szybowcu wylaszowała się 15-letnia córka L. Domańskiego- Patricka. Na szybowcu latał również 17-letni syn Ryszard.

Źródło:

[1] "Z życia stowarzyszenia". Skrzydła Zjazd Lotników Polskich 1975.

blog comments powered by Disqus