Na­staj Jan

Jan Na­staj z Goruszowa (1834- 1904), rzeźbiarz, malarz wiejski i re­staurator obrazów zbudował w II połowie XIX w. skrzydła do latania.

Konstrukcje:
Nastaj skrzydła, II połowa XIX w. skrzydła do latania, lotnia.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierskie poczynania Polaków. Szybowce". Skrzydlata Polska nr 50/1978.
[2] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus