Nastaj skrzydła, II połowa XIX w.

Skrzydła do latania, lotnia. Polska.

W XIX w. powstało w Polsce kilka projektów maszyn latających cięższych od powietrza, a niektóre z nich zrealizowano i dokonano na nich prób wzlotów.

Prof. Ta­deusz Seweryn, w trakcie badań etnograficznych, zetknął się w 1933 r. w Żelichowie (pow. Dąbrowa) z re­lacją o próbach lotniczych Jana Na­stają z Goruszowa przeprowadzonych w II połowie XIX w. Chłopi opowia­dali, że Nastaj zrobiuł takie płóciane lota, przypion je do pleców, wysed na stodołę i fruknuł. Krzynke go ta niesło, a potem zepsuło mu się cosik i spod, o mało nogi nie złomoł, ale tych lotów już nie naprawiuł.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierskie poczynania Polaków. Szybowce". Skrzydlata Polska nr 50/1978.
[2] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus