Zegarmistrz kielecki - skrzydła, prawdopodobnie II połowa XIX w.
(Anonim- kielecki zegarmistrz)

Skrzydła do latania, lotnia. Polska.

W XIX w. powstało w Polsce kilka projektów maszyn latających cięższych od powietrza, a niektóre z nich zrealizowano i dokonano na nich prób wzlotów.

Zachowały się informa­cje o kie­leckim zegarmistrzu, który pod koniec XiX w. dokony­wał skoków z parasolem z wieży kościelnej.

Brak bliższych informacji.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierskie poczynania Polaków. Szybowce". Skrzydlata Polska nr 50/1978.
[2] Januszewski S. „Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1”. Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus