Skrzydła lubelskiego zegarmistrza, I połowa XIX w.
(Anonim- lubelski zegarmistrz)

Skrzydła do latania, lotnia. Polska.

W XIX w. powstało w Polsce kilka projektów maszyn latających cięższych od powietrza, a niektóre z nich zrealizowano i dokonano na nich prób wzlotów.

W I połowie XIX stulecia w Lublinie, nie znany bliżej, mechanik i zegarmistrz zbudował prymitywną lotnię- spadochron. Adam Ostoja-Ostaszewski odnotował, że zbudował on w Lublinie aparat latający. Jego skrzydła konstruktor i pilot przytwierdzał do tułowia i ramion. Zdołał wykonać tylko jeden skok. Zakończył się on pechowo. O ile damy wiarą wieści gminnej, zegarmistrz spadł na stertę nawozu. Możemy jedynie domniemywać, że niepowodzenie próby lotu, a może i fama po jej humorystycznym zakończeniu, położyły kres dalszym eksperymentom.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierskie poczynania Polaków. Szybowce". Skrzydlata Polska nr 50/1978.
[2] Januszewski S. „Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1”. Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus