Buczkowski Mieczysław

Mieczysław Buczkowski, instruktor lotniarstwa III klasy (1979 r.). Był prawdopodobnie budowniczym lotni "Hawk-77" ("Orlatan").

Brał udział w II Pomorskim Zlocie Pilotów Lotni w Bydgoszczy (7-8.10.1978 r.).

Konstrukcje:
Buczkowski "Hawk-77" ("Orlatan"), ok. 1977- 1978, lotnia.

Źródło:

[1] WawrzyniakK. "Zlot Pomorski". Skrzydlata Polska nr 51/1978.
blog comments powered by Disqus