Stępień "Kuropatwa", ok. 1984

Lotnia / motolotnia. Polska.
Lotnia ”Kuropatwa” na Połoninie Wetlińskiej, sierpień 1985 r. (Źródło: Tadeusz Chrzanowski via Skrzydlata Polska nr 6/1986).

Prawdopodobnie w 1984 r. Kazimierz Stępień zbudował lotnię bezdźwigarowa "Kuropatwa". Była to udana konstrukcja. K. Stępień latał na niej w Bezmiechowej. W wersji motolotniowej wykonywał loty na lotnisku Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu.

W 1985 r. zostało wprowadzionych kilka zmian konstrukcyjnych. W sierpniu tego samego roku konstruktor wykonywał loty na Połoninie Wetlińskiej, m.in. 4 sierpnia wykonał lot o długotrwałości 1 h 20 min. i osiągnął przewyższenie 1000 m.

Konstrukcja.
Lotnia bezdźwigarowa. Szkielet lotni zbudowany z rur duraluminiowych, składał się z dwóch krawędzi natarcia,  kila, bukszprytu i sterownicy.  Szkielet usztywniony układem dolnych, górnych oraz przednich cięgieł. Lotnia posiadała z kieszeń kilową oraz kieszeń na krawędzi natarcia.

Pokrycie jednostronne.

Uprząż przystosowana do wykonywania lotów w pozycji leżącej.

Brak informacji o wersji silnikowej lotni.

Galeria

  • Lotnia ”Kuropatwa” podczas startu. Połonina Wetlińskia, sierpień 1985 r. (Źródło: Tadeusz Chrzanowski via Skrzydlata Polska nr 6/1986).
  • Lotnia ”Kuropatwa” podczas startu. Połonina Wetlińskia, sierpień 1985 r. (Źródło: Tadeusz Chrzanowski via Skrzydlata Polska nr 6/1986).

Źródło:

[1] Chrzanowski T. "Czekając na przelot". Skrzydlata Polska nr 6/1986.

blog comments powered by Disqus