Politechnika Rzeszowska "Seagull III", 1976

Lotnia. Polska.
Lotnia ”Seagull III” zbudowana przez studentów Politechniki Rzeszowskiej. (Źródło: via Ludomir Laudański).

W 1976 r. w modelarni w Rzeszowie zbudowana została lotnia wzorowana wiernie na planach lotni "Seagull III". Wykonana została przez studentów zrzeszonych w Studenckim Kole Naukowym Lotników Politechniki Rzeszowskiej.

Lotnia używana była m.in. w czasie I Obozu w Bezmiechowej, który odbył się pomiędzy 16 sierpnia oraz 4 września 1976 r. Wzięło w nim udział 12-15 studentów, a ich szefem był Edward Bońkowski. Najaktywniejszymi lotniarzami byli Witold Sroczyński oraz Wiesław Tragarz, dołączał do nich Zdzisław Siekierda, który pełnił również rolę szefa technicznego lotni.

Prawdopodobnie lotnia używana była również w czasie III Obozu w Bezmiechowej, który odbył się w dniach 17.07- 10.08.1978 r. Zostały wówczas skompletowane fotogrametryczne zdjęcia lotni "Flaming" i "Seagull", mające odtworzyć obraz odkształceń w locie.

Konstrukcja:
Szkielet lotni składał się z dwóch krawędzi natarcia, dźwigara, kila, masztu i sterownicy. Wykonany z rur duraluminiowych i usztywniony układem dolnych oraz górnych cięgieł.

Pokrycie jednostronne.

Uprząż przystosowana do lotów w pozycji siedzącej.

Dane techniczne (wg [1]):
Masa własna- ponad 20 kg.

Źródło:

[1] Laudański L. M. "Trzy razy Bezmiechowa". Gazeta Politechniki nr 8-9 / 1995.
[2] Laudański L. "Obóz studentów rzeszowskich w Bezmiechowej". Skrzydlata polska nr 37/1978.
blog comments powered by Disqus